Chuyển mùa

Chuyển mùa

IMG_7161

Chuyển mùa nhưng lòng vẫn thế
U xám mây tĩnh mùa thu
Xe đời ngược xuôi, thây kệ
Giăng giăng lối nhỏ sương mù

Mím môi nghe cà phê đắng
Quạnh khô từ thuở sang thu
Phố đông nhưng sao lặng vắng
Đường xa, mỏi gối, ngồi thừ

Chưa rét, nhưng lòng mong ấm
Nhóm lửa truyền tay cho nhau
Không mưa, nên mong có sấm
Xa xăm nghe vẳng tiếng tàu …