Hà Nội thu ...

Hà Nội thu …

Hà Nội thu rồi em nhỉ?Chung chiêng lối nhỏ bóng dàiMắt đẫm mây trời mộng mịNgập ngừng gõ cửa sớm mai … Này mưa đừng về ngang phố Này cây đừng trút lá vàngNày gió thôi đừng than thởNày tôi…

She’s in B&W

She’s in B&W

My lady in B&W photos

Yêu thầy ...

Yêu thầy …

Yêu thầy, bạn trước hết nên yêu việc học của bạn. Bởi sự thờ ơ của bạn, sự thiếu trách nhiệm với việc học của bạn không chỉ làm cho mục tiêu học hành của bạn không đạt được, mà…