Hoa hồng đương nhuỵ

Hoa hồng đương nhuỵ

Là hoa là phải khoe sắc