Hà Nội thu ...

Hà Nội thu …

Hà Nội thu rồi em nhỉ?Chung chiêng lối nhỏ bóng dàiMắt đẫm mây trời mộng mịNgập ngừng gõ cửa sớm mai … Này mưa đừng về ngang phố Này cây đừng trút lá vàngNày gió thôi đừng than thởNày tôi…

She’s in B&W

She’s in B&W

My lady in B&W photos