Hà Nội thu ...

Hà Nội thu …

Hà Nội thu rồi em nhỉ?
Chung chiêng lối nhỏ bóng dài
Mắt đẫm mây trời mộng mị
Ngập ngừng gõ cửa sớm mai …

Này mưa đừng về ngang phố
Này cây đừng trút lá vàng
Này gió thôi đừng than thở
Này tôi hoang hoải thu sang…

Sớm thu chạm vào cửa sổ
Chạm vào khắc khoải mùa xa
Chạm vào khung trời chợt mở
Thẳm sâu vẳng tiếng “ơi .. à…”