Quê

Quê

Là cong bên bồi bên lở
Là vàng hoa mướp nắng trưa
Là xanh vườn quê muôn thuở
Là nâu rơm rạ ngày mùa

Là mơ khoảng trời xanh lá
Là thơm khói bếp ấm nồng
Là vui chợ quê ồn ã
Là hiền bến nước ven sông

Là nao nao mùa báo hiếu
Là nhớ nhung lũ con xa
Là háo hức ngày trở lại
Là mênh mang, tiếng ơi à …

Quê mình, 2/9/2020