Quê

Quê

Là cong bên bồi bên lởLà vàng hoa mướp nắng trưaLà xanh vườn quê muôn thuởLà nâu rơm rạ ngày mùa Là mơ khoảng trời xanh láLà thơm khói bếp ấm nồngLà vui chợ quê ồn ã Là hiền bến…