Yêu thầy ...

Yêu thầy …

Yêu thầy, bạn trước hết nên yêu việc học của bạn. Bởi sự thờ ơ của bạn, sự thiếu trách nhiệm với việc học của bạn không chỉ làm cho mục tiêu học hành của bạn không đạt được, mà…